مبارزه با فساد رنگ و بوی سیاسی ندارد

رئیس کل دادگستری قزوین:
مبارزه با فساد رنگ و بوی سیاسی ندارد

به گفته حجت الاسلام قدرتی؛ رئیس کل دادگستری استان؛ ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی به دلیل آن است که مدیران گوش شنوا نداشته‌اند.حجت الاسلام قدرتی اظهار کرد: «اگر امروز می‌گوییم باید با فساد اداری و اقتصادی مسئولان مبارزه کنیم، این خواسته رنگ و بوی سیاسی و جناحی ندارد و اگر کسی چنین سخنی را مطرح کند، بر دهانش می‌کوبیم. چرا که مبرهن است خود او دستی بر فساد دارد.» وی خواستار مداخله همه دستگاه‌ها برای مقابله با فساد شده و افزود: «انتظار داریم نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی به ‌موقع نسبت به معضلات اقتصادی حساس شده و عکس‌العمل نشان دهند.»


شنبه 3 شهريور 1397
09:40:38