شأن مجلس متزلزل شد

زرآبادی؛ نماینده مجلس:
شأن مجلس متزلزل شد

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی  با انتقاد از اتفاقات رخ داده در جلسه استیضاح وزیر کار گفت: «حرمت و شأن مجلس را خود نمایندگان باید حفظ کنند و این اتفاقات مورد تأئید هچ فرد و جریانی نیست.» سیده حمیده زرآبادی این اتفاقات را عامل تزتزل در شأن مجلس دانسته و افزود: «لازم است هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به این موضوع ورود پیدا کند، زیرا افراد در آن جلسه صحبت‌هایی را به زبان آوردند که در شأن خانه ملت نبود.»
وی با اشاره به موضوع استیضاح دیگر وزرا و طرح سوال از رئیس جمهور، اضافه کرد: «شاید در استیضاح وزرای کشور و اقتصاد که نگاه سیاسی روی آن کمتر وجود دارد شاهد این رفتاها نباشیم اما هنگام سوال از رئیس جمهور قطعا نگاه سیاسی و جناح‌بندی وجود دارد و امیدوارم افراد این حرکات را تکرار نکنند.»


شنبه 3 شهريور 1397
09:37:13