یادی از الگوی ساده زیستی در عرصه سیاست

یادی از الگوی ساده زیستی در عرصه سیاست

اگر شما می خواهید به من خدمت کنید، گاهی یادم آورید که من همان محمدعلی رجایی فرزند عبدالصمد اهل قزوینم، که قبلاً دوره گردی می‌کردم و در آغاز نوجوانی قابله و بادیه فروش بودم.


هر گاه دیدید که در من تغییراتی به وجود آمد و ممکن است خود را فراموش کرده باشم، همان مشخصات را به یادم بیاورید و در کنار گوشم زمزمه کنید که این تذکر و یادآوری برای من از خیلی چیزها ارزنده تر است‬.»
این گفته های شهید محمدعلی رجایی، دومین رئیس جمهور ایران است که سادگی و ساده زیستی را نه فقط در کلام بلکه در عمل هم پیاده کرده بود.  رجایی که متولد قزوین بود، پیش از ورود به عرصه سیاست در دوران قبل از انقلاب آموزگاری می کرد و بعد از انقلاب در کابینه مهدی بازرگان به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد. با انتخاب ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان رئیس‌جمهور، رجایی به عنوان نخست‌وزیر معرفی شد و بعد از آن به مدت 28 روز رئیس جمهور بود که در یک عملیات ترور در شهریور ماه سال 1360، به شهادت رسید.
ساده زیستی، قناعت، قانون مداری و مردم داری از جمله ویژگی های شخصیتی شهید رجایی بود که می تواند الگویی عملیاتی برای مسئولان امروز باشد.


شنبه 3 شهريور 1397
09:09:15