ارشاد در انتظار

ارشاد در انتظار

چندی پیش خبری غیررسمی در مورد تغییر مدیرکل ارشاد قزوین منتشر شد که اکنون خود  اکبراسکندرنژاد این خبر را تایید می‌کند.


او زمستان سال 94  به مدیریت کل ارشاد قزوین منصوب شد، اما این انتصاب یکی از پرسرو صداترین‌ها بود تا آنجاکه با مخالفت صریح جناح راست رو به رو شد؛ مخالفت از آن جهت که او یک اصلاح طلب است. ماجرا تاآنجا پیش رفت که طیف وسیعی از همفکرانش در حوزه فرهنگ، طوماری در حمایت از او امضا کردند تا محکم در این پست تکیه زند.
با همه کارشکنی‌ محافظه‌کاران، در ماه‌های آغازین انتصابش چون غیبت در شورای فرهنگ عمومی و...؛ اما سرانجام این جانباز جنگ 8 ساله و فرزند شهید ماندگار شد، ولی این بار نه تلاش طیف راست، بلکه سیاست وزارتخانه دلیل تغییرش است که خود  در مورد علت رفتنش به روزنامه محلی گفته‌است: سیاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جایگزینی مدیران از داخل مجموعه این وزارتخانه، به جای مدیرانی است که از دیگر دستگاه‌های دولتی به وزارت فرهنگ و ارشاد آمده‌اند. البته گویی این تصمیم وزیر با مقاومت روبه‌رو شده که اسکندری نژاد را فعلا در جایگاهش ماندگار کرده‌‌است.

پنجشنبه 1 شهريور 1397
07:14:32