از رشت تا تهران

از رشت تا تهران

مسعود نصرتی با شهرداری کلانشهر رشت خداحافظی کرد و در انتصابی جدید به عنوان معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منصوب شد.


آن  گونه که برخی از منابع خبری اعلام می  کنند این تصمیم نصرتی در حالی که حدود 10 ماه از حضور وی در شهرداری رشت می  گذرد به دلیل نارضایتی تعدادی از اعضای شورای شهر و احتمال استیضاح وی بوده و به همین دلیل معاونت سازمان شهرداری  ها را به شهرداری رشت ترجیح داده و برای حضور در جایگاه جدید عازم تهران شده است.
نصرتی پیش از این به مدت 8 سال شهردار قزوین بود و با روی کارآمدن شورای پنجم قزوین را به سوی شهرداری رشت ترک کرد.
پایگاه خبری گیل  خبر، ضمن آنکه این جدایی را خلاف وعده نصرتی به شهروندان رشت دانسته،در تحلیلی انتقادی آورده است:«هرگونه جدایی آقای نصرتی از شهرداری رشت نوعی بی احترامی به شهر رشت و همچنین شورای شهر است که وی را برای یک بازه چهارساله انتخاب کرده است.»


پنجشنبه 1 شهريور 1397
07:13:03