مدیریت آب در روزهای ورشکستگی

مدیریت آب در روزهای ورشکستگی

بحران آب و خشکسالی یکی از مهم  ترین مشکلاتی است که مردم کشور ایران با آن دست و پنجه نرم می  کنند. قزوین هم به سبب موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی که دارد به نوعی درگیر این بحران شده است.


 در سالیان گذشته عوامل متعددی مانند افزایش کلی دمای هوا، مدیریت نادرست مصرف آب، کاهش نزولات آسمانی و همچنین مصرف بی رویه آب از طریق کاربری  های مختلف باعث شده است تا صدمات و خسارات جبران ناپذیری به مجموعه منابع آب وارد شود.
یکی از دلایل اصلی افزایش مصرف آب، نگاه خوشبینانه عوام به افزایش بارندگی  ها در سال جاری است. باید بپذیریم کشور ما به معنای واقعی کلمه در ذخیره آب شرب و منابع آبی به مرز ورشکستگی نزدیک شده و این شرایط یک بحران بسیار جدی است که با بارندگی یکی دوماهه جبران نمی  شود. به همین سبب است که رسانه  های عمومی از جمله صدا و سیما و مطبوعات به کرّات در این باره هشدارهایی را به مخاطبان خود عرضه داشته اند تا بدین وسیله بتوانند سطح آگاهی عمومی را افزایش دهند.
با وجود آن  که صرفه جویی در مصارف خانگی تأثیر قابل توجهی در کاهش  هزینه های تأمین آب دارد، ولی برای خروج از بحران و پیشگیری از خشکسالی  های گسترده لازم است به مدیریت کلان روی آورده و اهداف اصلی را بر روی بخش  های کشاورزی و صنعت متمرکز کنیم.
قزوین که به عنوان یکی از مناطق دشتابی کشور شناخته می  شود، از سال  های دور دارای کشاورزی و باغداری گسترده ای بوده است. حفر چاه  های متعدد و غیر مجاز باعث شده است تا آسیب  های جبران ناپذیری به منابع آب  های زیر زمینی استان وارد شده و بحران بی  آبی را نزدیک و نزدیک تر کند. در همین راستا مدیران اجرایی وظیفه دارند نسبت به پلمپ و پر  کردن چاه  های غیر مجاز به سرعت اقدام کرده و تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند. همچنین کشاورزان و باغداران در استان ملزم هستند تا الگوی مصرف آب در بخش  های مختلف کشاورزی را تغییر داده و از روش  های نوین آبیاری در باغات و زمین  های خود بهرمند شوند.
روش  های آبیاری سنتی به صدها سال پیش باز می  گردد و امروزه در کشورهای پیشرفته و پرآب دنیا از روش  ها و متدهای جدیدی استفاده شده که به وسیله آن مصرف آب به کمترین میزان خود کاهش می  یابد. یکی دیگر از بخش  هایی که بیشترین میزان هدر رفتن آب در آن رخ می  دهد، بخش صنعت است. قزوین به عنوان منطقه ای صنعتی در شمال غرب کشور شناخته می  شود و با وجود داشتن پنج شهرک صنعتی فعال و بزرگ، نیازمند الگوهای مصرفی مناسب جهت تامین آب در بخش صنعت است.
در حال حاضر به جز شهر صنعتی البرز که مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب است، سایر شهرک  های صنعتی استان از این شیوه تامین آب محروم هستند و برای تامین آب مورد نیاز تولید و مصرف کارخانجات  به حفر چاه  های عمیق روی آورده و با استخراج آب  های زیر زمینی نفش پررنگی در کاهش منابع آبی دارند. به همین سبب انتظار آن می  رود تا با تجهیز شهرک  های صنعتی به سیستم تصفیه فاضلاب، آب مورد نیاز این بخش تامین شود. به خاطر داشته باشیم بحران آب مسئله ای جدی است وتنها با نگاهی جامع و مشارکت همه جانبه می توان امید به بهبود شرایط داشت.

حمیده رجب پور

پنجشنبه 1 شهريور 1397
06:53:32