افزایش مشارکت شهروندان با انتشار اخبار صادقانه

افزایش مشارکت شهروندان با انتشار اخبار صادقانه

به گفته شهردار قزوین اگر اخبار به صورت صادقانه منتشر شود، مسئولان به دنبال اصلاح عملکرد خود خواهند بود، اما زمانی که اخبار از روی غرض ورزی منتشر شود، تأثیری بر عملکرد مسئولان نخواهد داشت.


 علی صفری؛ با اشاره به این که ٧٠درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند، اضافه کرد: «این آمار در کنار کمبود منابع مالی، وظیفه مسئولان را سنگین تر کرده است.
شهرداری ها از زمان تولد تا مرگ شهروندان به آن ها خدمات ارائه می کنند و این نشان دهنده گستردگی وظایف این ارگان است.» صفری افزود: «با توجه به محدودیت منابع مالی و افزایش درخواست‌های شهروندان، رسانه های استان می توانند با اطلاع رسانی درست و صادقانه، شهروندان را در این زمینه آگاه کنند.
هر زمانی با شهروندان صادقانه رفتار شده است، آنان نیز مشارکت بیشتری در اداره شهر داشته‌اند.»


پنجشنبه 11 مرداد 1397
07:25:05