تخت‌های بیمارستانی قزوین کمتر از یک سوم کشور است

تخت‌های بیمارستانی قزوین کمتر از یک سوم کشور است

قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در قزوین گفت: سرانه تخت های بیمارستانی موجود در استان قزوین کمتر از یک سوم میانگین کشوری است. سرانه استاندارد تخت‌های بیمارستانی به ازای هر یک هزار جمعیت 6.2 تخت است. این میزان سرانه در کشور 6.1 بوده؛ اما در این استان 9 دهم است.با وجود اجرای طرح تحول سلامت در سطح کشور، قزوین در حوزه درمانی و نیز افزایش سرانه تخت های بیمارستانی خود نیازمند به بازنگری اساسی است.
 دستگاه رادیوتراپی در مراکز درمانی قزوین وجود ندارد و دولت درصدد تامین منابع لازم مالی با کمک خیران است تا هرچه سریع تر نسبت به بهره برداری از مرکز جامع درمان سرطان در این استان اقدام کند./ ایرنا


يكشنبه 31 تير 1397
14:46:49