کارگران ، سرمایه های جامعه اند

کارگران ، سرمایه های جامعه اند

مدیرکل سیاسی استانداری قزوین گفت: کارگران؛ سرمایه های انسانی یک جامعه اند که به غلط نیروی کار نامبده می شوند.صفر فضلی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین در کمیسیون امنیت کارگری استان  اظهار داشت: از جامعه کارگری به غلط به عنوان نیروی کار نام برده می شود در حالی که در ادبیات امروزی از آن به عنوان سرمایه های انسانی یاد می شود.
فضلی ادامه داد: در حال حاضر  معوقات کارگری در برخی از  واحدهای تولیدی استان وجود دارد و در برخی از واحدها به 12 ماه هم رسیده که برای رفع آن، به خصوص از سوی فرمانداری ها باید چاره اندیشی صورت گیرد/  برنا


يكشنبه 31 تير 1397
14:40:08