دشمنان به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام هستند

دشمنان به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام هستند

عبدالمحمد زاهدی، استاندار گفت: دشمن همواره به دنبال ناامید کردن مردم ما از نظام بوده و مهمترین برنامه آن در این زمینه ناکارآمد جلوه دادن نظام دینی و جمهوری اسلامی است که باید نادرستی این سخن و ادعا را اثبات کنیم.دستاوردها و خدمات انقلاب اسلامی تنها عمرانی نبوده، بلکه اقدامات قابل توجهی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی نیز صورت گرفته‌است.
وقتی خدمات نظام جمهوری اسلامی را در روستاها مشاهده می‌کنیم به این واقعیت می‌رسیم که در 40 سال گذشته به اندازه 2 هزار و 500 سال نظام شاهنشاهی به آن مناطق خدمات رسانی شده‌است.
 نظام جمهوری اسلامی توانمند و کارآمد بوده و مسئولان باید امیدواری در بین مردم را با کار و تلاش صادقانه و شبانه روزی خود روز به روز افزایش دهند./ ایرنا


يكشنبه 31 تير 1397
14:38:06