دستگاه قضا، مهربان با رسانه‌

دستگاه قضا، مهربان با رسانه‌

 باقر ساروخانی، جامعه شناس می‌گوید که باید ارتباط رسانه‌ها با دستگاه قضا بیشتر شود تا جامعه از تعامل بین این دو سودمند می شوند.


 او که در همایشی در مورد رسانه ودستگاه قضا در قزوین شرکت کرده‌، ادامه می‌دهد: در هزاره سوم، توسعه پایدار بدون چنین تعاملی میان رسانه‌ها و دستگاه‌ها میسر نمی‌شود و این تعامل می‌تواند ستون توسعه حرکت کشور باشد. به نظر می‌رسد اشاره این استاد شهیر زاده قزوین، به آزادی عمل بیشتر رسانه‌هاست تا رسالت واقعی خود را به عنوان یک ناظر بی‌طرف انجام دهد.
این استاد جامعه شناسی معتقد است امروز دستگاه قضا نمی‌تواند چشم خود را ببندد و رسانه‌ها را نادیده بگیرد؛ چون جایگاه رسانه در جامعه ارتقا یافته‌است. او براین باور است که این تعامل میان قضا و رسانه‌ها نباید به گونه‌ای باشد که امنیت و حوزه خصوصی انسان‌ها تحت شعاع قرار گیرد؛ بلکه باید با حساسیت و دقت بالا از این تعامل استفاده کرد.  ساروخانی، تلنگری به دستگاه قضا می‌زند و می‌گوید: امروز تمامی انسان‌ها رسانه‌ای هستند و با توجه به نقش رسانه‌ها باید دستگاه قضا بداند که با رسانه‌هایی مواجه است که قدرت بسیار زیادی دارد.

يكشنبه 31 تير 1397
14:29:57