کتابخانه سیار

کتابخانه سیار

نصب پلاک ماندگار بر سردرخانه استاد قاسم انصاری، یک بار دیگر این چهره ادبی که سرمایه معنوی قزوین است، به یاد شهروندان آورد.او را یکی از  چهره‌های ماندگار قزوین در عرصه ادب و عرفان می‌دانند. دکتر قاسم انصاری، در ۱۲آذرماه ۱۳۱۴خورشیدی در افشاریه قزوین به دنیا آمد. 
شاگردان این استاد دانشگاه، از او به دلیل اطلاعات بسیار در ادب و عرفان، کتابخانه سیار نام برده‌اند. او تاکنون در حدود ۲۰تالیف و ترجمه و نیز ۴۰مقاله را در حوزه ادبیات فارسی و عرفان و تصوف اسلامی چون مقدمه بر صد میدان خواجه عبدالله انصاری، مبانی عرفانی و تصوف، متون تفسیری،ترجمه الاسراء علی مقام الاسری، ابن عربی با عنوان ما ز بالاییم و بالا می‌رویم، ترجمه مشارق الانوار، ابن دباغ انصاری، با عنوان عشق اصطرلاب اسرار خداست، گزیده کلیات عبید زاکانی، ترجمه کتاب الفتوة، ابوعبد الرحمن سلمی با عنوان جوانمردی و جوانمردان، ترجمه کتاب المعراج ابوالقاسم قشیری با عنوان از فرش تا عرش و... به چاپ رسانده‌است.
این چهره دانشگاهی، پیشتر از خلاء علمی در قزوین گفته و انتقاد کرده‌‌بود که «دانشگاه‌های قزوین دیگر چهره علمی تربیت نمی‌کنند.»

شنبه 19 خرداد 1397
13:23:29