قلمرو یکدیگر را محترم بشماریم

قلمرو یکدیگر را محترم بشماریم

علیرضا آشناگر، معاون سیاسی- امنیتی استانداری قزوین گفت: در جابجایی‌ها هرگز دنبال سیاسی کاری و یا حذف جناح‌ها و یا نیروهای ارزشی نیستیم؛ بلکه تلاش می‌کنیم از مدیران همراه دولت استفاده کنیم.


همه باید قلمرو یکدیگر را محترم بشماریم و کسی در محدوده اختیارات دیگری دخالت نکند؛ البته اینکه برخی دوستان تمایل دارند در انتصاب‌ها نقش داشته‌باشند، حتما با قصد خیرخواهی است و نظر خود را ارائه می‌کنند؛ اما بعد از چهل سال از انقلاب اسلامی مردم توقع دارند سیستم مدیر را انتخاب کند و هر کس کار خود را انجام دهد./ مهر

چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397
13:32:38