شیوه برقراری امنیت با دوران گذشته متفاوت است

شیوه برقراری امنیت با دوران گذشته متفاوت است

عبدالمحمدزاهدی، استاندار قزوین گفت: انقلاب اسلامی به دلیل اثرگذاری در سطوح منطقه ای و بین المللی دائم در معرض تهدیدها قرار دارد که برای حراست از کیان آن مجاهدت‌های زیادی صورت می گیرد.

امروز در دنیای بسیار پیچیده ای زندگی می کنیم که برقراری امنیت در آن با دوره های گذشته کاملا متفاوت است. سرویس های جاسوسی برای پیشبرد اهداف خود از ابزارهای مختلف برای خدشه وارد کردن به امنیت استفاده می‌کنند که برای مقابله با این تهدیدات نوین باید به‌‎طور مستمر از آموزش‌ها و اطلاعات جدید استفاده کنیم./ مهر

چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397
13:17:24