مدیران شهری باید پاسخگو باشند

مدیران شهری باید پاسخگو باشند

مهدی عبدالرزاقی عضو شورای شهر گفت: اعضای شورا چشم هوشیار مردم در نظارت بر عملکرد مدیران شهری هستند و باید به مردم پاسخگو باشند؛ زیرا که رای خود را از مردم گرفته اند و در هر حوزه ای هم که بخواهند می‌توانند ورود پیدا کنند.


 مردم در روز ۲۹ اردیبهشت ۹۶ به پای صندوق های رای آمدند و به ما رای دادند تا روند و این وضعیتی را که امروز شاهد آن هستیم، تغییر کند. اگر مردم شیوه قبلی را قبول داشتند هرگز رای به تغییرنمی‌ دادند./ روابط عمومی

سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
15:30:14