روزهای ابری کارگری

سال جدید برای مزدبگیران چگونه است؟
روزهای ابری کارگری

در کنار خبر کارگران «سیستم‌های صنعتی» تاکستان که ۱۰ ماه مزد معوقه و عیدی طلبکارند و کارگران فولاد قزوین در مقابل کارخانه چادر زدند،۸۰ کارگر کنتورسازی ایران در نوبت اخراج قرار گرفتند؛ بازگشت به کار کارگران متالورژی بر سرکارشان اندکی از خبرهای تلخ کارگری قزوین می‌کاهد، آن هم در شرایطی که گفته می‌شود 95 درصد کارگران، امنیت شغلی ندارند.


 روزکارگر است؛ اما کارگران «سیستم‌های صنعتی» تولیدکننده انواع مخازن نفتی و گازی  که حدود ۷۰ نفر هستند که از خرداد ماه سال ۹۶ حقوق نگرفته‌اند و در عین حال عیدی و پاداش پایان سال ۹۶ خود را دریافت نکرده‌اند.
و یا کارگران مستاصل فولاد قزوین، بیش از یک ماه است که در اعتراض به پرداخت نکردن مطالبات معوقه، مقابل ساختمان نهادهای مختلف دولتی تجمع کردند و وقتی صدایشان به جایی نرسید، مقابل ورودی کارخانه چادر زدند.
در این بین،  در کارخانه کنتورسازی هم، کارفرما اسامی دست‌کم ۸۰ کارگر قراردادی را با سوابق ۵ تا ۱۰ سال در لیست اخراجی‌ها قرار داده‌است.
اما در کنار این رویدادهای کارگری نگران کننده، کارخانه متالورژی پودر ایران پس از حدود سه هفته توقف فعالیت‌های خط تولید، دوباره به چرخه تولید بازگشت و 100 کارگر آن، کار را از سر گرفتند؛ چون مشکل نقدینگی کارخانه برای تامین مواد اولیه حل شده‌است.
البته ایلنا نوشته این کارگران از سال گذشته تاکنون نزدیک به چهار ماه مطالبات مزدی طلبکارند و در عین حال  عیدی سال ۹۶ آنها پرداخت نشده‌است.
درحالی روزبروز مسائل کارگری بغرنج‌تر می‌شود که بیش از 95 درصد کارگران امنیت شغلی ندارند.
 براین اساس، پرویز صداقت، اقتصاددان، دورنمای روشنی برای کارگران  در سال پیش رو ترسیم نمی‌کند. او به ایلنا گفته‌است:  در سال جاری از سویی احتمالاً تقویت رکود را پیش رو داریم و از سوی دیگر تشدید تورم. تقویت رکود به این دلیل رخ می‌دهد که اولاً منابع برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده و ثانیاً فضای سرمایه‌گذاری به سبب بحران‌های موجود در فضای ژئوپلتیک بین‌المللی - منطقه‌ای مساعد نخواهد بود.
به گفته این اقتصاددان، در ماه‌های اخیر وزیر کشور از نرخ بیکاری ۶۰ درصدی در برخی از شهرهای ایران خبر داد و بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کاری هم موقت‌اند. پس قدرت چانه‌زنی انفرادی کارگران نیز در برابر کارفرما بیش از پیش کاهش می‌یابد. از یکسو، به سبب رکود و تورم توأمان و از سوی دیگر قدرت چانه‌زنیِ پایین کارگران، می‌توان سال دشواری را برای معیشت کارگران انتظار داشت.

سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
15:06:26