حل مشکل مسکن نیاز به یک نسخه استانی دارد

حل مشکل مسکن نیاز به یک نسخه استانی دارد

عبدالمحمد زاهدی، استاندار قزوین گفت: طی 60 سال گذشته به طور متوسط هر سه سال یکبار شاهد رکود و یا رونق حوزه مسکن بوده‌ایم؛ ولی در چند سال اخیر این مدت به پنج سال افزایش یافته‌است.


اجرای سیاست‌های نامناسب در این حوزه در سالیان گذشته باعث شده که با واحدهای خالی زیادی مواجه باشیم؛ ولی اکنون برای حل مشکل مسکن در استان به یک نسخه استانی نیازمند هستیم.
اجرای نوسازی بافت‌های فرسوده در استان یک ضرورت است؛ ولی تعارض بین بافت فرسوده و بافت تاریخی باید مرتفع شود تا ساخت و ساز به یک شیوه اقتصادی تبدیل شود.

سه شنبه 14 فروردين 1397
08:46:29