واگذاری مسئولیت ها به بانوان فیمینیستی نیست

واگذاری مسئولیت ها به بانوان فیمینیستی نیست

معصومه مرادیان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: با حمایت استاندار و مسئولان استانی سهم ۳۰درصدی واگذاری مسئولیت ها به بانوان در قزوین اجرایی می شود.


توانمندسازی زنان. حساس سازی سیاست گذاران کشوری و استانی برای واگذاری مسئولیتها و تحقق عدالت جنسیتی را با جدیت دنبال می کنیم. واگذاری مسئولیت ها یک موضوع فیمینیستی نیست بلکه یک رویکرد دینی دارد و ما هم باید به آن عمل کنیم. براساس سیاست های ابلاغی دولت،مدیران دستگاه ها تا پایان فروردین ماه ۹۷ مهلت دارند سهمیه ۳۰ درصدی مدیریت بانوان را عملی سازند.
با دادن تسهیلات بانکی به ۵۰۰ تن از زنان سرپرست خانوار به اشتغال زنان کمک شده است.

شنبه 26 اسفند 1396
10:27:28