سردرگمی جوانان در شادی کردن

سردرگمی جوانان در شادی کردن

 منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: تاکنون هیچ الگویی از سوی دستگاه‌ها و متولیان فرهنگی کشور برای شادی مشروع به مردم نداده‌ایم و جوانان در شادی کردن سردر گم هستند و ما مقصریم.


آنچه موجب دلخوری مردم از نظام و حاکمیت شده، این است که برخی از مدیران حلال و حرام و چارچوب شرع را رعایت نمی کنند و اگر یک روحانی، وکیل، مدیر، شهردار یا نماینده بد عمل کند همه آن را به حساب نظام می گذارند.
باید قداست‌ها و اخلاق اسلامی از سوی ما مدیران بخوبی رعایت شود و ما که ادعای پیروی امیرمونان را داریم در عمل عقب مانده ایم.

شنبه 26 اسفند 1396
10:22:49