قزوین شاداب می‌شود؟

با برنامه‌های نوروزی؛
قزوین شاداب می‌شود؟

درحالی که آخرین پژوهش‌ها نشان می‌دهد، مردمان قزوین شاد نیستند؛ اما شاید انتخاب شعار نوروزی «قزوین شاداب؛ نزدیک ترین مقصد» بتواند این شهر عبوس را برای مدت کوتاهی بخنداند.


آنگونه که محمدجواد حضرتی، مدیرکل میراث فرهنگی به ایسنا گفته‌است برنامه قزوین با شعار «قزوین شاداب؛ نزدیک‌ترین مقصد» برای نوروز 97 تدوین‌شده و میراث فرهنگی در این برنامه سعی کرده کمیته مشترکی با شهرداری داشته‌باشد تا با همکاری با شهرداری در راستای صرفه‌جویی و افزایش کارآمدی از اقدام موازی جلوگیری کند.
او در توضیح بیشتر آورده‌است: میراث فرهنگی و گردشگری امسال در استان قزوین «نوروزگاه‌»های متفاوتی را پیش‌بینی کرده‌است که این امر اتفاق تازه‌ای محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که با این کار در فضای عمومی امکان برگزاری برنامه‌های شاد با موضوع نوروز وجود دارد.
گرچه نوروزگاه‌هایی که مدیرکل میراث از آن خبر می‌دهد، بیشتر برای جذب گردشگر و تثبیت جایگاه قزوین به عنوان 10 شهر مقصد گردشگری است؛ اما می‌تواند اندکی قزوین را شادمان کند؛ آنجا که معاون سیاسی استاندار، از افزایش 30 درصدی آمار اقدام  به خودکشی خبر می‌دهد ودر آخرین پژوهش‌هایی که حدود دو سال پیش انجام شده‌است، مردمان قزوین شاد نیستند.
پژوهشگرانی که در این باره دست به تحقیق زده‌اند، از شخصیت، عزت نفس، اعتقادات مذهبی، سرمایه اجتماعی، فعالیت‌های اوقات فراغت، ورزش هفتگی، نداشتن سابقه بیماری عصبی، خوش بینی به زندگی و بسیاری از موارد دیگر، به عنوان عوامل مؤثر در پدیده شادکامی افراد یاد کرده‌اند.
اما در این تحقیق، زنجان، همسایه قزوین توانست عنوان شادترین استان را از آن خود کند وهمچنین استان های گلستان، بوشهر، هرمزگان و کردستان از میزان شادکامی بالاتری از خط میانگین برخوردار بوده‌اند.
یافته‌های به دست آمده از این تحقیق نشان داده که افراد مطلقه و متاهل از سطح شادکامی کمتری نسبت به افراد مجرد برخوردارند.
همچنین افراد دارای سطح تحصیلات بیشتر نسبت به افراد کم سوادتر، شادترند و در سطوح تحصیلی پایین تر، کاهش شادکامی نمایان تر است.
 بنابر همین تحقیق، در کنار تندرستی، سطح درآمدی هم در میزان شادمانی موثر بوده‌است. در واقع افرادی که در سطوح اقتصادی پایین تر بودند به صورت معناداری، سطح شادکامی کمتری دارند.
هرچند برنامه‌های نوروزی قزوین نمی‌تواند  همه شاخص‌های شادکامی را تغییر دهد؛ اما دست کم می‌تواند برای اقشار کم درآمد استان قزوین که امکان سفر ندارند تا اندکی از روزهای پرفشارکاری دور شوند،تاثیرگذار باشد؛ البته به شرط آنکه
هزینه زا نباشد.

شنبه 26 اسفند 1396
09:48:13