زنده باد مخالف من

استاندار دعوت به گفت و گو کرد؛
زنده باد مخالف من

«گفت و گو» کلیدواژه استاندار است که اعتراف می‌کند هنوز نتوانسته فرهنگ آن را  دربین دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا جابیندازد.


 هرچند دولت می‌تواند در این مساله با گفت وگوی شفاف و بی‌پرده با رسانه‌ها پیش قدم باشد.
عبدالمحمد زاهدی در نشستی که با جوانان داشته، از انتظارش نسبت به جوانان گفته‌است: انتظار از جوانان،گسترش فرهنگ گفت و گو در بین جریانات مختلف است تا شعار «زنده باد مخالف من» به شعار اصلی تبدیل شود.
زنده باد مخالف من، شعاری است که رئیس دولت اصلاحات در سال‌های دور مطرح کرد؛ هرچند نه همقطارانش به آن عمل کردند و نه جناح رقیب از آن اسقبال کرد.
او ادامه می‌دهد: هنوز موفق نشده‌ایم که تمامی احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب را کنار یکدیگر بنشانیم تا با یکدیگر گفت و گو کنند.
زاهدی با تاکید بر پرهیز مدیران از سیاست زدگی،اضافه می‌کند: متاسفانه بیشتر سیاست زده هستیم به جای اینکه فعال و یا مدیر سیاسی باشیم.
استاندار با ابراز تاسف از اینکه متاسفانه کشور ما سیاست زده‌است، می‌گوید: بسیار بد و سخت می‌توانیم کنار هم نشسته و با یکدیگر صحبت کنیم؛ ولی باید این رویه را تغییر داده و شعار زنده باد مخالف من را به عنوان شعار اصلی خود مطرح کنیم.
زاهدی معتقد است جابه جایی قدرت در داخل یک نظام به نفع کشور و همه جریان‌های سیاسی است واگر این جابه‌جایی به صورت مقطعی انجام نشود، موجب برداشت‌های نادرست احزاب می‌شود.
به گفته استاندار، گفت و گو میان احزاب و استفاده از افکار سایر جریان‌ها فواید مختلفی دارد و موجب بهره مندی از ظرفیت های همه گروه‌ها در جامعه می‌شود.
گرچه استاندار از گفت و گو بین جریان‌های مختلف سخن می‌گوید؛ اما در کنار جریان‌های سیاسی، گفت و گوی بدون واهمه و شفاف مدیران با رسانه‌ها به عنوان نمایندگان مردم، می‌تواند پایه گذار این فرهنگ باشد.
 این درحالی است که اعتراضات دی ماه نشان داد، نه جریان‌های سیاسی  توانستندنمایندگان مناسبی برای مردم باشند و نه دولت به معنای عام آن نیازهای جامعه را پاسخگو بوده‌است.
هرچند ضعف در گفت و گو ریشه در فرهنگ ایرانیان دارد و باید از سنین کودکی پایه‌های آن را بنا کرد با این همه به نظر می‌رسد استاندار به جای بهره‌گیری از جوانان که خود بهتر می‌داند، جریان‌های سیاسی، توجهی به آن‌ها نمی‌کنند، از ظرفیت نخبگان برای بسترسازی شرایط گفت و گو  بهره بگیرد که می تواند پیوندی میان عرصه نظری و عملی ایجاد کند.

شنبه 26 اسفند 1396
09:37:03