یادآوری قانون به حقوقدان

یادآوری قانون به حقوقدان

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ششم به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در مورد رفراندوم واکنش نشان داد.


چندی پیش،عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود به سخنان رئیس‌جمهوری در راهپیمایی ۲۲ بهمن، درباره امکان برگزاری همه‌پرسی واکنش نشان داد که قوامی به آن پاسخ داد.  سخنگوی شورای نگهبان نوشته‌بود: رییس جمهور محترم پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می‌رسد کارشناسی نشده باشد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده اند! روحانی گفته بود: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.»
 اما سیدناصر قوامی، رئیس کمیسیون حقوقی  و قضایی مجلس ششم در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه نوشته‌است: طبق اصل یکصدوسیزده قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و براساس اصل پنجاه ونه قانون اساسی درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد.  به نوشته او، طبق اصل پنجاه ونهم رئیس جمهور می‌تواند در لایحه‌ای در خواست کننده مراجعه به آرای عمومی از مجلس شورای اسلامی باشد.   رئیس کمیسیون قضایی مجلس، خطاب به کدخدایی  نوشته‌است: بنا به اصول فوق الذکر از قانون اساسی ، این شما هستید که دقت کافی در قانون اساسی ندارید.

چهارشنبه 9 اسفند 1396
09:01:35