مدیرسابق علیه مدیران کنونی

مدیرسابق علیه مدیران کنونی

 پس از مدت‌ها بی‌خبری از استاندار پیشین قزوین، او از وجود شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی پس از گذشت 40 سال از سالگرد انقلاب انتقاد کرد.


مرتضی روزبه، گفته‌است: مبارزه با ظلم و ستم و بی‌عدالتی و نابرابری و شکاف طبقاتی در رژیم پهلوی منجر شد تا مردم انقلاب کنند و جدا از انگیزه‌های دینی و اعتقادی انقلابیون اصیل به دنبال این بودند، حکومتی برپا کنند که در آن ارزش‌های دینی حاکم باشد.
به گفته او، پس از گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی استقلال و دستاوردهایی در بخش‌های علم و فناوری داشته‌ایم؛ اما «اکنون باید ارزیابی کرد که]درگذشته[ مواردی چون بی‌عدالتی، شکاف طبقاتی و مبارزه با فقر را نفی می‌کردیم، آیا امروز در جامعه ما چنین شرایطی وجود دارد؟»
روزبه، تلویحاً به شیوه مدیریتی مسئولان انتقاد کرده و گفته‌است: شعار مدیران در انقلاب اسلامی کار به‌قدر توان و برداشت به‌قدر نیاز بود و مدیران آن زمان به مسئولیت‌ها به شکل طعمه نگاه نمی‌کردند.
 این مدیرسابق عالی رتبه دولتی می‌گوید: «امروز هم باید همین سؤال را از برخی مسئولین پرسید: اکنون که 4 دهه در مسند هستید ثروت و مکنت خود را از کجا به دست آوردید؟» اما او مشخص نکرده که این سئوال را باید چه ارگان یا نهادی بپرسد؛ چون مردم قدرت چنین بازخواستی را ندارند.

چهارشنبه 9 اسفند 1396
08:52:46