دختر خیابان انقلاب شیطنت دشمنان است

دختر خیابان انقلاب شیطنت دشمنان است

مریم بیدخام مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین در خصوص جریانی با عنوان «دختر خیابان انقلاب» گفت: همه دنیا باید بدانند که کشور و نظام ما اسلامی است و اهداف و آرمان‌هایی هم که ملت ایران و امام راحل برای آن انقلاب کردند بر پایه دین اسلام است.


اکثریت مردم ایران خواهان اسلام و حجاب هستند. شیطنت‌هایی که امروز دست مایه دشمن شده‌است، خواسته جامعه ایران اسلامی نیست. امروز دشمنان برای رسیدن به اهداف خود از هیجانات جوانان سوء استفاده می‌کنند. مردم ایران هیچگاه از اعتقادات خود دست برنخواهند داشت و از آرمان‌هایی که به خاطر آن هزاران شهید تقدیم نظام و انقلاب شده است، صیانت و پاسداری می‌کنند.
 

شنبه 5 اسفند 1396
07:14:45