اجرایی کردن اقتصاد بدون آب در قزوین

اجرایی کردن اقتصاد بدون آب در قزوین

عبدالمحمد زاهدی، استاندار قزوین گفت: با توجه بحران آب در کشور و استان قزوین می توان تجهیزات مصرف آب را به سادگی با استانداردهای روز مجهز کرد تا آب کمتری مصرف کنیم.


 اگر 10 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهیم کار بزرگی انجام داده ایم.
ما باید به دنبال اقتصاد بدون آب باشیم.
 در بعضی نقاط کشور قدر آب را به دلیل مواجه با بحران بسیار خوب می دانند اما برخی مناطق دیگر این مساله را جدی نمی گیرند.
92 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است بنابراین باید الگوی کشت و مصرف آب در این بخش تغییر یابد.

شنبه 5 اسفند 1396
07:23:49