پرداخت 23 هزار فقره تسهیلات به تولیدکنندگان

پرداخت 23 هزار فقره تسهیلات به تولیدکنندگان

هداءالدین قائمی، مدیر شعب بانک کشاورزی قزوین گفت: 23 هزار فقره تسهیلات مالی به ارزش 6 هزار و 393 میلیارد ریال به تولیدکنندگان استان پرداخت شده است.


این تسهیلات با هدف رونق تولید و کمک به تامین نیازهای مالی (سرمایه ثابت و سرمایه در گردش) به تولیدکنندگان پرداخت شده است. از جمله طرح های بزرگ کشاورزی که امسال در استان قزوین از تسهیلات مالی این بانک بهره مند شده اند باید به 2 واحد گاوداری شیری هرکدام با یک هزار راس ظرفیت، گلخانه هفت هزار و 500 مترمربعی، یک واحد بسته بندی حبوبات با ظرفیت سه هزار تن در سال و اجرای طرح های انتقال آب و آبیاری تحت فشار در 511 هکتار از اراضی طارم سفلی اشاره کرد.

شنبه 5 اسفند 1396
07:25:04