ایجاد فرصت برابر؛ هدف اسلام از عدالت جنسیتی

زیر پوست شهر
ایجاد فرصت برابر؛ هدف اسلام از عدالت جنسیتی

معصومه مرادیان،مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: هدف اسلام از عدالت جنسیتی،نه تشابه و تساوی میان مرد و زن بلکه ایجاد فرصت های برابر بوده است.


عدالت جنسیتی و ایجاد فرصت های برابر برای زنان به منظور ایفای نقش در رشد و تعالی جامعه باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. زنان امروز دگرگون شده اند و دیگر شی واره نیستند بلکه با درک عظمت وجودی خود همپای مردان می خواهند نقش خود در جامعه را ایفا کنند.
زنان انقلاب اسلامی افرادی نوپدید به شمار می رفتند که با شعار نه شرقی و نه غربی با حرکت خود جهانی را به شگفتی واداشتند.

شنبه 5 اسفند 1396
07:27:13