مرندی به دنبال دبل در فتح جام

وقت اضافه
مرندی به دنبال دبل در فتح جام

مهدی مرندی، لیبروی ملی پوش و قزوینی تیم والیبال بانک سرمایه که فصل گذشته با پیکان موفق به قهرمانی شد، این فصل قصد دارد این موفقیت را با پیراهن بانک سرمایه تکرارکند.


مرندی که قهرمانی با خودروسازان زیرزبانش مزه کرده، درصورت قهرمانی شاگردان مصطفی کارخانه در این زمینه دبل خواهدکرد تا جزو معدود بازیکنانی باشد که دوفصل متوالی با پیراهن دو تیم مختلف جام را بالای سر می‌برد.
مهدی و یارانش، پس از اینکه دورمقدماتی لیگ را با 19 برد و 57 امتیاز به پایان بردند، حالا در اندیشه موفقیت در مرحله پلی آف و در نهایت قهرمانی هستند.

شنبه 5 اسفند 1396
07:30:47