علیپور در صدر بهترین ورزشکاران غیرالمپیکی

وقت اضافه
علیپور در صدر بهترین ورزشکاران غیرالمپیکی

رضا علیپور، سنگنورد قزوینی موفق به کسب عنوان بهترین ورزشکار غیرالمپیکی سال 2017 شد تا افتخار بزرگی نصیب او و ایران شود.


علیپور که موفقیت‌های داخلی و خارجی را یکی پس از دیگری برای خود درو کرده‌بود، این‌بار در صدر ورزشکاران غیرالمپیکی قرارگرفت تا نشان دهد موفقیت‌هایش اتفاقی نبوده‌است. این افتخار با نظرسنجی از کاربران مختلف صورت گرفته و علیپور درحالی که در دورنخست در میان 21 ورزشکار عنوان دوم را به خود اختصاص داده‌بود، به دور دوم راه یافت. در دور دوم، علیپور در میان 9 کاندیدا عنوان اول را کسب کرد تا دنیا به کام او شیرین‌تر از عسل شود.

شنبه 5 اسفند 1396
07:32:06