استاندار به حجت می‌رسد؟

تغییرات مدیریتی در قزوین؛
استاندار به حجت می‌رسد؟

«در تغییرات مدیریتی عجله‌ای ندارم و باید به حجت برسم». این گفته نماینده عالی دولت در قزوین است.
چند ماهی از عمر دولت یازدهم می‌گذرد که استاندار می‌گوید در تغییرات عجله‌ای ندارد و باید به حجت برسد.


عبدالمحمد زاهدی که در تلویزیون این صحبت را کرده؛ البته در توضیح بیشتر بیان می‌کند که  «به مجموعه مدیران استان نمره قبولی می‌دهم؛ اما تغییراتی خواهیم داشت.»
او همچنین به فضای سیاسی استان اشاره کرده که «همه جریانات سیاسی کشور به نوعی در قزوین ریشه دارند و شخصیت‌های سیاسی بزرگی از گذشته تاکنون در آن فعال هستند».
زاهدی تشریح کرده‌است با شناختی که از اوضاع سیاسی استان‌ها دارد، قزوین از درجه و شدت سیاسی بیشتر و بالاتری برخوردار است.
به نظر می‌رسد این چکیده‌ای ازبررسی‌های چندماهه استاندار پس از آمدن به قزوین باشد. در اینکه مدیریت حکم می‌کند استاندار باید به دور از عجله و با دوراندیشی زیرمجموعه خود را رصد کند، جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد؛ اما ناظران بر این باور هستند که استاندار با بیان اینکه «به حجت برسم» نشان می‌دهد که سعی دارد کمترین تغییر ممکن را در زیرمجموعه خود داشته‌باشد و در صورت امکان دست به چرخش مدیریتی نزد و همان طور که همواره تاکید کرده، آرامش را ترجیح می‌دهد.
با این وجود تحلیلگران معتقدند که زاهدی در تغییر مدیران تعلل می‌کند.
 چندماه دیگر یکسال از عمر دولت می‌گذرد و زمان برای پیاده کردن برنامه هر مدیری کوتاه‌تر می‌شود. این درحالی است که انتخابات مجلس هم در پیش است؛ بنابراین علنا  هم این دلیل جلوی هر تغییری را می‌گیرد.
 هرچند در چند وقت اخیر در کارنامه استاندار حضور دو زن در مدیریت ارشد-فاطمه خمسه،مدیرکل جهادکشاورزی واکرم نجفی، مدیرکل شهر و روستای استانداری- به چشم می‌خورد؛ اما آنگونه که فعالان سیاسی می‌گویند بیشتر از تلاش استاندار، اراده دولت در برآوردن وعده انتخاباتی خود آن هم با فشار فعالان زن موثر بوده‌است.
با اینحال، زمزمه‌هایی از انتصاب رضاگروسی،مدیرکل امورشهری استانداری برای نشستن بر کرسی فرمانداری در تاکستان و یا البرز و علیرضایی،مسئول روابط عمومی استانداری به عنوان فرماندار آبیک  که اصلاح طلب هستند، به گوش می‌رسد. هرچند باید منتظر ماند و دید که علت تعلل استاندار در انتخاب مدیران برای وجود «شخصیت‌های سیاسی بزرگی» است که خود از آن‌ها نام می‌برد و پیشتر هم به فشار در تغییرات مدیریتی اشاره کرده‌بود و یا مشکل در نبودن مدیران توانمند است.

شنبه 5 اسفند 1396
05:13:48