برگزاری دو کارگاه مهارت‌های اجتماعی در قزوین

زیر پوست شهر
برگزاری دو کارگاه مهارت‌های اجتماعی در قزوین

محمد درافشانی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: دو کارگاه مهارت های اجتماعی برای ارتقای دانش و و افزایش مهارت های شهروندان در خانه فرهنگ‌های شهرداری قزوین برگزار می‌شود.


کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی و زبان بدن با مشارکت خانه فرهنگ سنجیده و گروه فرهنگی طلائیه اندیشان شهروند برگزار می شود. دو جلسه دوره آموزشی رایگان «اعتماد به نفس»  هم در خانه فرهنگ شهید نواب صفوی برگزار می‌شود.

سه شنبه 17 بهمن 1396
09:48:52