نمایشگاه توانمندی های زنان در قزوین

زیر پوست شهر
نمایشگاه توانمندی های زنان در قزوین

 معصومه مرادیان،مشاور استاندار ومدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری قزوین گفت: چهارمین نمایشگاه توانمندی های زنان استان با عنوان ‹مهربانو› اسفند ماه امسال برگزار می شود.


حمایت از بانوان توانمند در عرصه های مختلف از جمله صنایع دستی، کشاورزی و صنعت از اهداف این نمایشگاه است. معرفی توانمندی بانوان و شناساندن زنان کارآفرین و فعال در حوزه های مختلف استان از دیگر اهداف این نمایشگاه است. در این نمایشگاه توانمندی ها زنان در تمامی عرصه ها به نمایش گذاشته می شود.

سه شنبه 17 بهمن 1396
09:47:54