ناامیدی از اصلاح طلبان زنگ خطر را به صدا درآورد

ناامیدی از اصلاح طلبان زنگ خطر را به صدا درآورد

سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران در جمع اصلاح‌طلبان قزوین گفت: احساس ناامیدی شهروندان و اقشار مختلف جامعه از اصلاح طلبان در اداره کشور و عدم پایبندی آنها به برنامه ها و وعده های داده شده به شهروندان زنگ خطر جدی را به صدا در آورده است.


 وقتی کاندیدی انتخاباتی می شود و برنامه هایی را اعلام می کند، به برنامه ها وفادار نباشد نقض عهد کرده و با جمع کثیری از مردم طرف است.اعتراضات را باید جدی بگیریم و باید پاسخگو باشیم و اگر ایرادی در جایی وجود دارد باید آن را رفع کنیم. میزان بودجه براساس شاخص ها و ملاکهایی برای استانها تعیین می شود و بودجه سال جاری قزوین به معنای کاهش میزان تخصیص یافته آن نیست.

پنجشنبه 12 بهمن 1396
10:48:43