استقبال از نقد نهاد قدرت

استقبال از نقد نهاد قدرت

چندروزی از این گفته «نقد نهاد قدرت استقبال می‌کنیم» کلیدی‌ترین مقام اجرایی دولت پس از استاندار نگذشته‌بود که اعتراض‌های خیابانی در قزوین، همزمان با چند شهر دیگر کشور رخ داد.


او علیرضا آشناگر است که گفته می‌شود، دست راست استاندار است؛ آنجا که وقتی نام زاهدی به عنوان استاندار قزوین مطرح شد، تحلیلگران حضور آشناگر را هم به عنوان معاون سیاسی بسیار محتمل می‌دانستند. در کارنامه او که خود می‌گوید تجربه 31 ساله دارد،  شهردار ملایر، شهردار نهاوندسال، مدیر رسیدگی به شکایات استانداری لرستان به مدت 9ماه، فرماندار کوهدشت، فرماندار ساوه و آخرین سمت او معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در دولت یازدهم اشاره کرد.
آشناگر در روز معارفه خود از تاکید بر قانون در تعاملات سازمانی گفت؛ چراکه به تعبیر او، اگر قانون حاکم نباشد رانت، انحصارطلبی و فساد حاکم می‌شود.  البته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین  به یک نکته کلید هم اشاره کرد و آن اینکه «از نقد به خصوص نقد دولت و نهاد قدرت استقبال می‌کند و این را به عنوان نه یک شعار، بلکه رویه اجرایی دنبال می‌کند. هرچند او توضیح داد که میان نقد و تخریب تفاوت وجود دارد و دو رفتار نامتناظر و غیرقابل جمع هستند و انگیزه فرد نقاد کاملا مشخص است. با این همه باید منتظر ماند و دید که استقبال دومین مقام اجرایی دولت در قزوین از نقد نهاد قدرت چگونه است.


دوشنبه 25 دي 1396
09:31:49