سقف سیاست در قزوین

فروردین امروز شورای اصلاح‌طلبان را بررسی می‌کند
سقف سیاست در قزوین

یک فعال اصلاح‌طلب می‌گوید: در شورای اصلاح‌طلبان استان این‌طور نیست که یک فرمان صادر شود و همه از آن تبعیت کنند؛ اما برای بررسی علل اختلاف نظرها در بدنه شورا باید آسیب‌شناسی شود.
اگر بخواهیم نقطه عطف تغییرات سیاسی اصلاح طلبان قزوین را بررسی کنیم، باید به نتایج بعد از انتخابات شورای اسلامی شهر قزوین بپردازیم.


اختلاف نظر بدنه با اصلاح‌طلبان از لیست امید آغاز شد. شاید به این دلیل که اصلاح‌طلبان دارای ساختار حزبی نیستند و در بیشتر مواقع جزیره‌ای فعالیت می‌کنند. در این بین، ناظران معتقدند از آنجایی که نبود یک رویکرد مشخص در بین شورای اصلاح‌طلبان سبب شده تا این شورا نتواند چندان در تحقق مطالبات بدنه و شهروندان همچنان امیدوارانه به جلو برود ؛ بنابراین باید به آسیب‌شناسی پرداخت تا در آینده با تضاد تئوریکی و حتی از دست دادن نخبگان سیاسی روبه‌رو نشویم
 رویکرد اصلاح‌طلبان قزوین همسو با اصلاح‌طلبی در کشور
فرهاد درویشی، عضو شورای اصلاح‌طلبان قزوین در پاسخ به این سوال فروردین امروز که چرا در بین اصلاح‌طلبان رویکرد مشخصی وجود ندارد، می‌گوید: به نظر من برای این موضوعات دوگزاره وجود دارد. همان‌طور که می‌دانید اصلاح‌طلبان استان دارای دو وجهه ملی و استانی هستند. در نوع اول یعنی ملی، اصلاح‌طلبان استان قزوین در کارویژه‌های اصلاح‌طلبی و در سطح کلان کشور تعریف می‌شوند که مهمترین فعالیت اصلاح‌طلبان‌ تلاش برای تغییر و اصلاح امور است.
او ادامه می‌دهد: اصلاح‌طلبان استان باید همواره به رای و خواست مطالبات مردم اعتنای جدی داشته‌باشند و رای اکثریت مردم را مبنای تصمیم‌سازی‌ها بدانند؛ به عبارت دیگر اصلاح‌طلبان استان قزوین باید به تمام دغدغه‌ها و مطالبات عمومی اصلاح‌طلبی در کشور پاسخ مناسبی دهند که به نظر بنده در این جایگاه، تفاوتی چندانی با عملکرد جریان اصلاح‌طلبی در کشور نداریم.
درویش در توضیح بیشتر می‌آورد: رویکرد دیگر اصلاح‌طلبان به صورت استانی و پاسخ به دغدغه‌های شهروندان قزوین است که بخشی از آن به جریان کلی کشور و عملکرد دولت وابسته است و از اراده و توان ما خارج است؛ اما بخش اعظم آن که به خود ما مربوط می‌شود، این است که تلاش کردیم، در بزنگاه‌های سیاسی رویکرد مناسب و مشخصی داشته‌باشیم.
درویشی ادامه می‌دهد: اگر به انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر قزوین نگاهی بیندازیم، کاملا پرواضح است که توانسته‌ایم با تلاش حداکثری موفقیت نسبتا خوبی کسب کنیم.
این فعال اصلاح‌طلب می‌گوید: شورای اصلاح‌طلبان در استان قزوین یک حزب نیست که بخواهیم انتظار دیسیپلین حزبی از آن داشته‌باشیم. این طور نیست که فرمانی صادر شود و همه از آن تبعیت کنند. به نظر من اختلاف نظر و وجود دیدگاه و سلیقه‌های م0تفاوت یک امر طبیعی است، مشروط به آنکه این نوع اختلاف دیدگاه به تکثر نظریات کارشناسی بینجامد؛ اما زمانی که می‌خواهیم به تصمیم نهایی برسیم، انتظار داریم که همه وحدت نظر داشته‌باشند.
درویش تصریح می‌کند: به نظر من برای آنکه بفهمیم چرا گاهی اوقات اختلاف‌هایی در بین اصلاح‌طلبان استان قزوین به وجود می‌آید، باید آسیب‌شناسی خاصی صورت بگیرد و اصلاح‌طلبان خود را مورد انتقاد قرار دهند. شاید بهتر باشد که از اقدامات تک روی دوری کنند و از هرگونه اعمالی که به بی‌اعتمادی در بدنه اصلاح‌طلبی می‌انجامد، خودداری کنند. البته این استاد دانشگاه می‌گوید: اما به طور کلی برای حل این موارد یکسری اقداماتی در دستور کار شورای اصلاح‌طلبان استان قزوین قرار گرفته و ما به دنبال آن هستیم با انتقاد در عملکرد گذشته و نقطه ضعف‌های گذشته، با اطمینان بیشتری به سوی آینده حرکت کنیم.
این عضو شورای اصلاح‌طلبان با اشاره به راهکارها و ابتکارات عملی که استان‌ها در پیش می‌گیرند، تشریح می‌کند: شورای اصلاح‌طلبان استان قزوین، یکی از شوراهای پیشرو در کشور است. در همین انتخابات اخیر، نماینده‌ای از شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان کشور به استان آمد و وقتی با گذشته اصلاح طلبان در قزوین آشنا شد، خیلی تعجب کرد و اعتراف کرد که خیلی جلوتر از آن‌ها هستیم.
درویش معتقد است: نهادهایی که در شورای اصلاح‌طلبان قزوین حضور دارند، دارای نقش استانی و ملی هستند. اگر شاهد آن هستید که مطالبات ملی در استان کمتر دیده می‌شود، به خاطر این است که تقسیم کاری صورت گرفته و از این نظر اصلاح‌طلبان استان به دنبال پیشبرد اصلاحات در استان قزوین هستند.
درویش تاکید می‌کند: اعتقاد دارم که اصلاح‌طلبان استان تاکنون به طور نسبی موفق عمل کرده‌اند؛ یعنی توانستیم لیست امید را به مجلس راه دهیم، یک نفر از اعضای مجلس خبرگان مورد نظر ما باشد و اکثریت آرا مردم قزوین را به رای حسن روحانی سوق دهیم و در شورا نیز چند تن از اعضای لیست امید را وارد کنیم؛ اما شاید در تحقق اهداف کمی ضعیف عمل کردیم که نیازمند است تلاش‌های بیشتری در این رابطه صورت بگیرد.
عضو شورای اصلاح‌طلبان قزوین در پایان توصیه می‌کند: در این برهه زمانی لازم است، اعضای شورای اصلاح‌طلبان استان، اعتماد و احترام بین اعضا را افزایش دهند و بیش از هر زمانی به کار جمعی اعتقاد داشته باشند، باید از تک روی پرهیز کنند و در زمینه فعالیت‌های سازمانی بیشتر آموزش ببینند، به تکثر آرا اعتقاد داشته‌باشند و تابع آرا باشند. در حال حاضر اصلاح‌طلبان در شرایط خاصی به سر می‌برند و باید تلاش کنند پیروزی‌های اخیر آن‌ها را مغرور نکند و با سازوکارهای لازم و وحدت هرچه بیشتر در جهت تحقق مطالبات شهروندان تلاش کنند.
وجود نخبه نمایان در قزوین
با اینکه عضو شورای اصلاح‌طلبان استان قزوین، دلیل ایجاد شکاف دربین اصلاح‌طلبان را، طبیعی و  تکثر آرا و نظریات افراد  می‌داند؛ اما یک مدرس دانشگاه و فعال سیاسی می‌گوید: نخبگان قزوین به علت کوتاه بودن سقف پیشرفت های سیاسی-اجتماعی میل وافری به کوچ به مرکز دارند و همین عامل نیز سبب می شود که عرصه شهر برای نخبه نمایان خالی شود و از آنجا که حیطه فضای انتخابی در استان آنچنان فراخ نیست، برخورد میان این نخبه نمایان نیز طبیعی است.
جواد قربانی آتانی به فروردین امروز می‌گوید: کنش سیاسی اصلاح‌طلبان استان را ابتدا باید در مجموعه اصلاح طلبی دید. با نگاهی به سران مجموعه اصلاح طلبی، مهمترین وجه مشترک همه آن‌ها را می توان در حضور پررنگ و اغلب رادیکالشان در دهه اول پس از انقلاب یافت. او ادامه می‌دهد: بنابراین با توجه به تغییراتی که در راس هرم قدرت و البته قانون اساسی ایجاد شد، بخش عمده ای از سیاستمداران انقلابی از دایره قدرت بیرون شدند و دور این دایره دیوارهای ستبری کشیده شد که عبور از آن را بسیار دشوار کرد. به نظر می‌رسد با نقد درون ساختاری در اردوگاه اصلاح طلبان می‌توان آینده روشنی را برای این جریان متصور بود؛ جریانی که بدنه را با توجه به اتفاقات چندان امیدوار نکرده است.

میثم مالمیر

يكشنبه 24 دي 1396
08:39:48