اختلال اضطرابی در زنان بیشتر است

زیر پوست شهر
اختلال اضطرابی در زنان بیشتر است

سیده‌زهرا هاشمی، روانپزشک در مورد اختلالات روانی گفت: در بخش سرپایی بیمارستان ۲۲ بهمن قزوین، افراد دارای اختلالات اضطراب و افسردگی و در بخش بستری این مرکز افرادی با اختلالات روانی ناشی از مصرف مواد وجود دارند که البته اختلال افسردگی و اضطرابی در زنان بیشتر است.


خط قرمز بیماری روانی، زمانی است که فرد در فعالیت‌های خود دچار اختلال شود و قادر نباشد فعالیت‌های اجتماعی و روابط خود را به درستی مدیریت کند.
همچنین ممکن است فرد عملکرد و روابط خود را حفظ کند؛ اما فشار زیادی را تحمل کند که در این مواقع شخص نیاز به درمان دارد.

دوشنبه 27 آذر 1396
07:50:49