مدیران زن با پاکدستی از عهده کار برمی‌آیند

مدیران زن با پاکدستی از عهده کار برمی‌آیند

مریم بیدخام مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: واگذاری مسئولیت های مهم در استانداری و بخشداری به بانوان، توانسته استعداد این گروه را در مدیریت‌ها نشان دهد. امیدواریم با نگاه مثبت دولت از بانوان بیشتری در مدیریت‌ها استفاده شود.


 استفاده از بانوان در پست‌های مدیریتی گامی موثر برای بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت آنهاست که برای توسعه استان اثرگذار خواهد بود.
باید مدیریت زنان را باور کنیم؛ چراکه آن‌ها  در هر کجا که ورود پیدا کردند و به آن‌ها مسئولیتی سپرده شده با تعهد،دقت،صداقت و پاکدستی به خوبی از عهده کارها برآمده‌اند.

دوشنبه 27 آذر 1396
07:41:34