گره کور بیمارستان آبیک

سرانجام یک مطالبه مردمی چه می‌شود؟
گره کور بیمارستان آبیک

 هرازگاهی بیمارستان شهدای آبیک این پروژه نیمه کاره در صدر اخبار قرار می‌گیرد؛ از انتقاد تند فرماندار وقت آبیک  به علوم پزشکی تا واکنش‌های متولیان بهداشت و درمان. با وجود این، به تازگی استاندارتاکید کرده که «هرچه سریع‌تر استاندارد و نقشه لازم برای شروع پروژه تهیه شود.»


 اما مشکل کجاست. چندی پیش که انتقادهای دولتی‌ها نسبت به یکدیگر شدت گرفته‌بود، چیت‌سازان،سرپرست شبکه بهداشت و درمان آبیک گفت: چهار سال پیش عده‌ای جوگیر شده و نسبت به افتتاح نیمه‌کاره این بیمارستان اقدام کردند؛ درحالی که استاندارد نبوده‌است. در این میان جمعیت بیش از 90 هزار نفری  آبیک از یک سو و پذیرش نشدن بیماران تصادفی دربیمارستان ولیعصر (عج) از سوی دیگر احداث و راه‌اندازی بیمارستان شهدای آبیک را دوچندان می‌کند. براین اساس،عبدالمحمد زاهدی، به تازگی در نشستی برای حل مشکل این پروژه گفته‌است: با توجه به مشکلات مردم آبیک در حوزه بهداشت و درمان و همچنین استقرار آبیک در حاشیه اتوبان قزوین – تهران، تکمیل و تجهیز بیمارستان آبیک از ضروریات است. او تاکید کرده‌است که باید هرچه سریع تر استاندارد و نقشه لازم برای شروع پروژه تهیه شود. منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم در این نشست گفته‌است: سال‌ها قبل ساختمانی به نام بیمارستان 32 تختخوابی شهدا در آبیک افتتاح شد؛ ولی چون استانداردها، تجهیزات، امکانات و فضای لازم را نداشت از ادامه کار آن جلوگیری شد.
به گفته او، به دلیل توقع ایجاد شده در مردم برای ایجاد امکانات و تجهیزات لازم در این بیمارستان اقدام کردیم و با یکی از خیرین برای راه اندازی و تجهیز بخش‌های الحاقی به عنوان بیمارستان 64 تختخوابی آبیک وارد کار شده‌ایم.
مهرام اعلام کرده‌است: در صورت احداث بخش‌های الحاقی این بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین تجهیز آن را تعهد می‌کند تا هر چه سریع‌تر شاهد بهره برداری از این بیمارستان باشیم.
با همه این‌ها رئیس علوم پزشکی هشدار داده، باید تمامی استانداردهای ساخت بیمارستان در این طرح رعایت شود؛ در غیر این صورت وزارت بهداشت آن را تایید نمی‌کند.  خیر مورد اشاره پروژه، خانواده مرحوم حسن سمائیان است که پیگیر احداث پروژه الحاقی در بیمارستان دولتی 32 تخت‌خوابی شهدای آبیک شدند. خیر تعهد کرده بود با 15 میلیارد ریال اعتبار در مدت 18 ماه این بیمارستان را احداث کند و تحویل دهد به شرطی که تجهیز و نیروی انسانی همزمان با تکمیل پروژه صورت گیرد. شهرداری نیز مجوز و پروانه ساخت و نقشه آن را دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین تهیه کند که باگذشت چند سال در این زمینه پیشرفتی صورت نگرفته‌است.
اکنون باید منتظر ماند و دید طلسم بیمارستان آبیک شکسته می‌شود؟

دوشنبه 27 آذر 1396
07:34:13