کشف علمی محور پیگیری پرونده‌هاست

دادستان عمومی و انقلاب قزوین:
کشف علمی محور پیگیری پرونده‌هاست

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: استفاده از رویکردهای علمی در کشف جرم موضوعی است که در این کمیسیون به طور جدی مورد توجه قرار گرفته از این رو کارآگاهان و قضات مرتبط با پرونده با توجه به تخصص و تجربیات انتخاب می‌شوند.


حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در کمیسیون جرایم خاص بیان کرد: تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها قضایی به خصوص پرونده‌های جرائم خشن و خاص همیشه مورد تأکید بوده‌است و این سفارش و توصیه را مدام اعلام کرده و البته در قالب های مختلف پیگیری می‌کنیم.

دوشنبه 27 آذر 1396
08:07:57