حبس زدایی برای حفظ امنیت جامعه اجرا نمی‌شود

رئیس کل دادگستری قزوین:
حبس زدایی برای حفظ امنیت جامعه اجرا نمی‌شود

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: موضوع کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی و یا تخفیف مجازات در برنامه های دستگاه قضایی است؛ ولی دستگاه قضایی این برنامه‌ها را در مباحث مرتبط با امنیت جامعه انجام نمی‌دهد و چنین موضوعاتی در حوزه حفظ امنیت عموم جامعه اجرایی نیست.


حجت‌الاسلام نورا... قدرتی ادامه داد: مقوله امنیت از جمله موضوعاتی است که قابل معامله نیست؛ از این رو هرکسی، هر گروه و یا هر جریانی بخواهد امنیت جامعه را برهم بزند در برابرش نه تنها کوتاه نمی آئیم.  حجت‌الاسلام قدرتی هشدار داد: نظام، دولت، دستگاه قضا و همه حاکمیت در خصوص امنیت جامعه با کسی شوخی ندارد.

دوشنبه 27 آذر 1396
08:09:50