فشارهای سیاسی مانع شایسته سالاری می‌شود

فشارهای سیاسی مانع شایسته سالاری می‌شود

عبدالمحمد زاهدی، استاندار قزوین، در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت گفت: فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی، مشکلات زیادی را در سیستم اداری ایجاد می‌کند و مانع تحقق شایسته سالاری می‌شود.


اینکه وزارتخانه‌ای تصمیم گرفته شایسته سالاری را با همه فشارهای سیاسی و بیرونی اجرا کند، کار ارزشمندی است و به‌هرحال هر تحولی با مقاومت هم روبرو می‌شود.
برای ایجاد اعتماد عمومی و جلب رضایت مردم و صیانت از سرمایه‌های ملی باید انتصاب مدیران و کارشناسان براساس شایسته‌سالاری باشد. فرهنگ سازمانی در برابر تغییرات مقاومت می‌کند و نظام آموزشی می‌تواند در تربیت مدیران اثر مستقیمی داشته‌باشد.

شنبه 25 آذر 1396
15:31:41