مسایل شهری تنها امورعمرانی نیست

زیر پوست شهر
مسایل شهری تنها امورعمرانی نیست

علی فرخزاد،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: مسایل شهری تنها به امور عمرانی و سخت افزاری محدود نیست؛ بلکه در این حوزه موضوعاتی چون فرهنگ و حقوق شهروندی نیز وجود دارند.


ما برای ایجاد سیما و منظر شهری قوانین و آیین نامه‌های فراوانی داریم؛ اما متاسفانه در این حوزه با نارضایتی دولتمردان، سیاستمداران و مردم رو به رو هستیم.
 ما در رابطه با حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم؛اما چگونه است که تاکنون با وجود نشست‌های تخصصی فراوان نتوانسته‌ایم رضایت مردم را در این زمینه جلب کنیم؟

شنبه 11 آذر 1396
10:08:49