روحانیون از مضرات مشروبات الکلی بگویند

زیر پوست شهر
روحانیون از مضرات مشروبات الکلی بگویند

مریم بیدخام، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی گفت: انتظار می‌رود دانشگاه علوم پزشکی در زمینه پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی ورود پیدا کرده و  از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی عواقب علمی وعوارض مصرف مشروبات الکلی را از نظر پزشکی برای مردم تشریح کند.


روحانیون  و ائمه جماعات مساجد از نظر شرعی برای جوانان  در مورد مضرات مشروبات الکلی توضیحات لازم ارائه دهند.
نقاط حاشیه نشین و آسیب پذیر در بحث آموزش و پیشگیری از مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی  اولویت دارند که در این خصوص لازم است فعالیت های فرهنگی با محوریت مساجد در این مراکزجمعیتی آغاز شود.

شنبه 11 آذر 1396
10:07:01