90 درصد مطالبات گندم کاران پرداخت شد

90 درصد مطالبات گندم کاران پرداخت شد

علی اکبر متقی فرد، رییس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: 90 درصد مطالبات گندم کاران استان برای فروش تضمینی محصول خود به طور کامل به حساب آنان واریز شده‌است.


 با همکاری سازمان برنامه و بودجه، خزانه دولت و بانک مرکزی، تاکنون 2 هزار و 480 میلیارد ریال به حساب گندم کاران قزوینی واریز شده‌است.
مانده طلب گندم کاران استان قزوین 270 میلیارد ریال است که طی چند روز آینده نیز به حساب آنان وایز خواهدشد.با واریز این مبلغ، همان‌طور که پیش از این وعده داده شده‌بود قبل از پایان آبان ماه طلب کشاورزان گندمکار به طور کامل به حساب آنان واریز می‌شود.

شنبه 11 آذر 1396
10:04:12