برخی مدعیان اسلام در فضای مجازی تخریب می‌کنند

برخی مدعیان اسلام در فضای مجازی تخریب می‌کنند

بهمن طاهرخانی، نماینده مجلس در نشست خبری گفت: برخی افراد که مدعی اسلام ناب محمدی هستند، در فضای مجازی به تخریب و بداخلاقی‌های سیاسی روی آورده‌اند که باید این رویه متوقف شود.
 


 برخی افراد که مدعی اسلام ناب محمدی هستند، در فضای مجازی به تخریب و بداخلاقی‌های سیاسی روی آورده‌اند که باید این رویه متوقف شود.
این افراد خود را به غفلت زده‌اند و مدعی‌اند که اگر ما نباشیم دین به زمین می‌خورد؛ در حالی که این گونه نیست. خوشبختانه اتحادی را برای خاتمه دادن به ناکارآمدی و بداخلاقی های سیاسی ایجاد کردیم و در این زمینه پیشرفت های خوبی داشته ایم و امروز ثمرات آن را مردم تاکستان می‌بینند.
اکنون نه رانت و نه زیاده خواهی در تاکستان وجود ندارد و در سایه این امنیت و شفاف سازی همه مدیران با آرامش کار می‌کنند.

شنبه 11 آذر 1396
08:41:01