حق شناس: تمام مسوولیت ها به گردن من است

حق شناس: تمام مسوولیت ها به گردن من است
محسن حق شناس، مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان قزوین گفت: چشم اندازی برای خود تعیین کرده ایم که با کمک رسانه ها باید به آن دست پیدا  کنیم.
وی در خصوص خرید تیم داتیس و تکلیف پول هیات فوتبال در نشست خبری گفت: تمام کارهای حقوقی برای بازگشت پول انجام گشته و مطمئن باشید این پول به زودی بازخواهد گشت. در ضمن تمام مسوولیت ها ی این مساله را نیز می پذیرم و در این مساله من مقصر اصلی هستم.
حق شناس با اشاره به بودجه ی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین گفت: بودجه ما سال گذشته کاهش شدیدی داشت ولی با کمک روسای هیئت ها موفق به عملکرد مثبت شدیم.

شنبه 21 ارديبهشت 1392
10:15:45