استفاده از مساجد موجب بدبینی نشود

استفاده از مساجد موجب بدبینی نشود

عبدالمحمد زاهدی، استاندار در نشست با روحانیون گفت: روش مدیریتی من این است که ابتدا در استان آرامش ایجاد کنم، سپس وظایف خود را انجام دهم.


وقتی انقلابیون، علما و روحانیون برخی فضاها را خالی می کنند باید منتظر حضور افرادی باشیم که دغدغه انقلاب را ندارند. باید از خود بپرسیم چرا خانواده‌های مومن ما در پارک‌ها و فضاهای دیگر ‌‌‌‌فرهنگی  و تفریحی کمتر حضور پیدا می‌کنند؛ درحالی که می‌توانند با حضورشان تاثیرگذار باشند.
استفاده از مساجد باید به گونه ای باشد تا اگر فعالیت ما جواب نداد موجب بدبینی به این مکان‌ها نشود.

شنبه 11 آذر 1396
08:16:02