کاهش سوانح جاده‌ای در اولویت کاری پلیس

روی خط حادثه
کاهش سوانح جاده‌ای در اولویت کاری پلیس

استاندار قزوین گفت: کاهش سوانح و تلفات جاده ای در اولویت نیروی انتظامی قزوین قرار گیرد.


عبدالمحمد زاهدی در دیدار اعضای شورای فرماندهی نیروی انتظامی استان افزود: ضریب امنیت در استان بالاست؛ اما مشکلاتی هم وجود دارد با توجه به اینکه قزوین در مسیر قاچاق و مواد مخدر قرار دارد مسئولیت ما و شما سنگین است.
او یادآور شد: مسایل کارگری و سوانح جاده ای از تهدیدات استان محسوب می شود که باید برای آن تدبیر کنیم. زاهدی اظهار کرد: باید در استان درست مدیریت کنیم و اگر حادثه‌ای رخ داد با تدبیر از مشکل عبور کنیم.

دوشنبه 15 آبان 1396
08:03:36