کشف هفت کیلوگرم تریاک در قزوین

روی خط حادثه
کشف هفت کیلوگرم تریاک در قزوین

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر قزوین از کشف هفت کیلوگرم تریاک در سه عملیات پلیسی خبر داد.


 سرهنگ بیژن خدایی گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان در عوارضی آزادراه قزوین - زنجان هنگام کنترل خودروهای عبوری و بازدید از یک دستگاه اتوبوس، به یک مسافر مشکوک و در بازرسی از کیف همراه او سه کیلوگرم تریاک را کشف کردند.او ادامه داد: دراقدام دیگر ماموران پلیس در بازرسی از خودروهای عبوری در عوارضی از 2 مسافر یک دستگاه اتوبوس 2 کیلوگرم تریاک کشف کردند. در اقدامی دیگر در بازرسی از مسافر یک دستگاه اتوبوس 2 کیلوگرم تریاک را از داخل کوله پشتی او کشف و نامبرده را نیز تحویل مقام قضایی استان دادند.

دوشنبه 15 آبان 1396
08:00:54