2گواهی انطباق مصرف انرژی

روی خط حادثه
2گواهی انطباق مصرف انرژی

چهار گردشگر آلمانی لهستانی با عبور از منطقه الموت و رسیدن به جنگل‌های 2 هزار تنکابن راه را گم کرده‌بودند؛ اما ارسال پیامکی موجب نجات آن‌ها می‌شود.


حسن حسن زاده، سرپرست شیفت در اورژانس 115 الموت قزوین گفت: طی تماسی از جانب مترجم زبان انگلیسی مقیم در قلعه حسن صباح مطلع شدیم، چهار گردشگر گم شده‌اند. اوافزود: این مترجم اعلام کرد چند ساعت قبل با این گردشگران در رستورانی آشنا شده و شماره تماس خود را به آن‌ها داده تا در صورت نیاز تماس بگیرند که آن‌ها هم با ارسال پیامی به این مترجم درخواست کمک کردند و او نیز برای کمک با پایگاه فوریت‌های پزشکی معلم کلایه تماس می‌گیرد و امدادگران آن‌ها را نجات می‌دهند.

دوشنبه 15 آبان 1396
07:58:50